Direct AM · համապարփակ համակարգչային ծառայություններ
 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________

 
 

 

Վեբ դիզայն և ծրագրավորում

Առաջարկում ենք ցանկացած բարդության վեբ էջերի նախագծում, ձևավորում և ծրագրավորում ամենաարդիական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, ինչպես նաև արդեն գոյություն ունեցող վեբ հանգույցների և պատրաստի ծրագրերի փոփոխություններ և ուղեկցում։

Ներկայացնում ենք կողմնորոշիչ գներ՝ տարբեր բարդության և ծավալի էջերի համար, քանի որ կոնկրետ էջի արժեքը կարելի է որոշել միայն առաջադրանքին ծանոթանալուց հետո։

Պարզ HTML
Առանց բարդ տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման, 5-10 էջի սահմաններում, գեղեցիկ ձևավորված վեբ հանգույց։
Սկսած 50 000 դրամից


Պարզ HTML+
Գեղեցիկ ձևավորված, Flash և JavaScript/VBScript տեխնոլոգիաներով ինտերակտիվ էջ՝ 5-10 էջ։
Սկսած 70 000 դրամից

 

Բիզնես
Բարձրակարգ ձևավորմամբ և ծրագրավորմամբ,
Flash և QuickTime–ի օգտագործմամբ էջ՝ մինչև 20 էջ ծավալով։
Սկսած 100 000 դրամից


Բիզնես Պրո
Տվյալների բազաներ, էլեկտրոնային առևտուր և ցանկացած այլ բարդությամբ պրոֆեսիոնալ վեբ էջ
:
Սկսած 200 000 դրամից 

 

HTML/XML/CSS/SSI
PHP
PERL
Java/Javascript
ColdFusion
ASP/VBScript
mySQL
Flash MX/Action Script
QuickTime Panoramas
Frontpage Extensions
.NET

 

 
 

© 1998-2007 Direct AM Բոլոր իրավունքները վերապահված են