Direct Control LTD

  _________________________________________________________________________________
_________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________
 

 


 


Direct Accounting 2007
գլխավոր գիրք և հաշվեկշիռ

Direct Accounting 2007 ծրագիրը նախատեսված է գլխավոր գրքի վարման, հաշվեկշռի հաշվարկի և տարբեր վերլուծական հաշվետվությունների ստացման համար: Հաշվապահական գործարքները կարող են մուտքագրվել ինչպես մեմորիալ օրդերներում, այնպես էլ սկզբնական փաստաթղթերի` մուտքի և ելքի օրդերների, ապրանքագրերի հիման վրա:

Ծրագիրը շատ պարզ է օգտագործման մեջ շնորհիվ մտածված, հայատառ ձևավորման և ուսումնական նյութերի և մեր մասնագետների խորհրդատվության:

Direct Accounting 2007 ծրագրի հիմնական հնարավորություններն են.

Սկզբնական փաստաթղթերի՝ մուտքի և ելքի օրդերների, ապրանքագրերի, հաշիվների և մեմորիալ օրդերների ստացում և տպագրություն, հաշվապահական ձևակերպումների մուտաքագրում՝ դրանց հիման վրա: Պարզ և հուսալի գործիք՝ իսկական պրոֆեսիոնալների համար:


Ծրագրի պարամետրերի և ֆունկցիոնալության փոփոխման հնարավորություն, այն օգտագործողի ոչ ստանդարտ պահանջներին համապատասխանեցնելու համար, ինչպես նաև օգտագործողի ցանկությամբ ցանկացած ենթածրագրերի ավելացման հնարավորություն:


Հաշվարկային հաշիվների սինթետիկ և վերլուծական հաշվառում, հաշվեկշռի ստացում վերլուծության տարբեր աստիճաններով, ակտիվների և պասիվների վերլուծություն, ինչպես նաև օգտագործողին անհրաժեշտ նոր, սպեցիֆիկ հաշվետվությունների ավելացման հնարավորություն:


Տվյալների շտեմարանի եռաստիճան պաշտպանության համակարգ, որը թույլ է տալիս սահմանել ծրագրից օգտվող տարբեր աշխատակիցների իրավունքները, այսպիսով զերծ պահելով տվյալները կողմնակի, անցանկալի միջամտությունից: Կատարվում է նաև տվյալների շտեմարանի գաղտնագրում:


Համատեղ աշխատանքի կազմակերպման հնարավորություն ինչպես լոկալ ցանցում, այնպես էլ առանձնացված ստորաբաժանումների միջև, առանց ինտերնետի օգնության՝ հեռախոսալարի միջոցով կամ ինֆորմացիայի դյուրակիր կրիչների օգնությամբ:


Ամբողջովին հայատառ, մտածված ծրագրային կառուցվածքը, ուսումնական նյութերը և մասնագիտական խորհրդատվությունը  թույլ են տալիս մեկ օրվա ընթացքում տիրապետել ծրագրի հետ աշխատանքի բոլոր նրբություններին և հմտություններին:

 

100% համատեղելիություն մեր այլ՝ պահեստի և առևտրի, կադրերի հաշվառման և աշխատավարձի հաշվարկի, ֆինանսական հոսքերի կառավարման, հիմնական միջոցների հաշվառման և այլ ծրագրերի հետ, ինչպես նաև մինչև 50% զեղչեր՝ նոր ծրագրերի ձեռք բերման դեպքում:


Ծրագրի ընդհանուր տեսքին կարող եք ծանոթանալ ներկայացված տեսարաններից:

Հիշեցնենք, որ ինչպես այս, այնպես էլ մեր բոլոր ծրագրերը կարող են աշխատել ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ  համատեղ՝ ապահովելով աշխատանքի առավելագույն մեքենայացում:

Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության կամ անվճար ցուցադրական տարբերակի համար կապվեք մեզ հետ:
 

 
 
 
 

© 1998-2007 Direct Control Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են