Direct AM · համապարփակ համակարգչային ծառայություններ
 

__________________________________________________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________

 

 

 


Հաշվապահական ծրագրեր

Ավելի քան 9 տարի մեր ընկերությունը զբաղվում է հաշվապահական ծրագրերի մշակմամբ: Տարիների փորձը և սերտ համագործակցությունը լավագույն հաշվապահների հետ թույլ են տալիս մեզ կարճ ժամկետներում մշակել ցանկացած բարդության ծրագրեր:

Բացի այդ, մենք ունենք արդեն պատրաստի, հարուստ հնարավորություններով ստանդարտ հաշվապահական ծրագրեր՝ ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման ցանկացած ոլորտի մեքենայացման համար, որոնց ներդրումը ձեռնարկությունում, աշխատակազմի ուսուցումը և համակարգի շահագործման հանձնումը տևում է հաշվված օրեր՝ շնորհիվ այդ ծրագրերի մտածված ծրագրային կառուցվածքի և եզակի ուսուցողական նյութերի, որոնք տրամադրվում են ուսուցման ժամանակ:

Անհրաժեշտության դեպքում ապահովում ենք նաև անհրաժեշտ համակարգչային տեխնիկայի և սարքավորումների մատակարարվում և տեղադրում` հատուկ, շատ ցածր գներով:

Առաջարկում ենք հետևյալ ստանդարտ ծրագրերը.

Direct Accounting 2007 :: Գլխավոր գիրք և հաշվեկշիռ
Ծրագիրը նախատեսված է Գլխավոր գրքի վարման համար՝ բոլոր սկզբնական փաստաթղթերի, հաշվեկշռի, հաշիվների անալիտիկ և սինթետիկ վերլուծության և այլ հաշվետվությունների ստացմամբ:

մանրամասն »»

 

Direct Business 2007 :: Պահեստ և առևտուր
Ծրագիրը թույլ է տալիս ամ
ողջովին կազմակերպել և վերահսկել կազմակերպության առևտրա-գնումային գործունեությունը՝ պարտքերը և  պարտավորությունները, պահեստները,  գնորդներին և առաքիչներին:

մանրամասն »»

 

Direct Personnel 2007 :: Կադրեր և աշխատավարձ
Այս ծրագիրը թույլ է տալիս վարել ձեռնարկության աշխատակիցների տվյալների շտեմարանը՝ բոլոր մանրամասնություններով և կատարել աշխատավարձի հաշվարկ՝ տպելով բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

մանրամասն »»

 

Direct Money 2007 :: Ֆինանսական համակարգ
Ծրագիրը նախատեսված է ֆինանսական հոսքերի, բյուջեների, բիզնես նախագծերի և բանկային հաշիվների, դեբետ և կրեդիտ քարտերի վերահսկողության համար
:

մանրամասն »»

Հնարավոր է կազմակերպել նաև այս ծրագրերի համատեղ աշխատանքը:

 
 
 
 

© 1998-2007 Direct AM Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են